ਬਾਗਬਾਨੀ

Frost protection fruit tree

Frost protection fruit tree


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Frost protection fruit tree

Is there a better method than the fumigation cone suggested here?

New Member

I can understand applying the fumigation cones up to certain heights to protect the fruit, and leaving the rest of the canopy un-fumigated. A factor in my question is the season here is late winter/spring, and at the time of year (new growth, no buds on the branches) the trees have no leaves. Will this "transpiration" (?) risk the new buds developing leaves/buds that in turn will be exposed to the freezing temperatures outside the fumigation cone? Also, do the "chains" ever come off the cones when the temperature drops?

Midwinter - Northumberland, England

Member

Does anyone know of a reference for cone use? I would like to use them to try and protect an apple from frost but don't know if I'm using them correctly!

If the freezing happens a few weeks after the initial frost than your trees will have leaves and you will have to protect the fruits by placing them inside a covered hothouse or garage during the freezing periods. Having these species in the ground during the winter is not recommended. The plants are heavy feeders and require a lot of water during winter so they will die if you give them no water at this time.

Winter Chill is waiting to catch you - midwinter in Victoria, Australia.

Frost protection fruit tree

There is a reference on page 198 of the book called Fruits, Plants &, Gardens. The author, Mark Oglesby, MD, has written a number of books dealing with fruit trees, which might be a little pricey, but they are very good, and well worth it.

This article is from CCO. At the end of the article there is a phone number to call for ordering a copy of the book.

New Member

The biggest risk is frost setting in quickly, even though the nights are warmest in spring. To reduce the risk, in very cold areas, it is advisable to apply frost protection to the lower two thirds of the trees (bottom two metres) at least a month in advance.

Mark Oglesby

M.O. degree, F.M.S.A. ਡਿਗਰੀ

Member

There is a reference on page 198 of the book called Fruits, Plants &, Gardens. The author, Mark Oglesby, MD, has written a number of books dealing with fruit trees, which might be a little pricey, but they are very good, and well worth it.

This article is from CCO. At the end of the article there is a phone number to call for ordering a copy of the book.

New Member

Frost protection fruit tree

Not sure this will help any, but one would be required to buy the book, and have it in hand, to help interpret the charts and graphs.

Mark Oglesby

M.O. degree, F.M.S.A. ਡਿਗਰੀ

Member

Does anyone know of a reference for cone use? I would like to use them to try and protect an apple from frost but don't know if I'm using them correctly!

By Frost Protection you refer to the use of coveralls, double cone, hosed or the various poncho style products? It's not that easy to cover a whole tree or even a small tree in a covering. But if you think you can do so then go ahead. Please read the preceding posts, particularly the last one (this thread), on the topic before you start.

The charts at http://www.rhs.org.uk/PlantHealthManagement/Directions_Frost/Default.aspx, which need acess via the next-to-top link in the right margin, will tell you the thickness of a cone you should apply depending on the degree of cold you experience. It doesn't take into account wind speed, temperature changes, wave or other conditions.

Mark Oglesby

M.O. degree, F.M.S.A. ਡਿਗਰੀ

Member

There is a reference on page 198 of the book called Fruits, Plants &, Gardens. The author, Mark Oglesby, MD, has written a number of books dealing with fruit trees, which might be a little pricey, but they are very good, and well worth it.

This article is from CCO. At the end of the article there is a phone number to call for ordering a copy of the book.

New Member

Thanks for the response, Mark. I'll need to buy the book but since there are only so many seeds in the entire world it might take a while. I had a bad memory lapse, the name of the author escapes me.

ਉੱਤਮ ਸਨਮਾਨ,

Pep

Winter Chill is waiting to catch you - midwinter in Victoria, Australia.

mark oglesby

Member

In my native England there are two types of apple orchard trees,

A normal variety has canopies above 75ft with the height below 75ft not being significantly altered by low temperatures

A semi dwarf or half grown variety has canopies less than 40ft, have even more vigour than their native cousins and are selected for fruit quality

Frost protection fruit tree

ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ - ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਗੀਚੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ракси Шабнами Сурае (ਜੁਲਾਈ 2022).


ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

 1. Moran

  ਹਾਂ, ਭੀੜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ) ਬੋਰਿੰਗ)

 2. Dunly

  )))))))))) I to you cannot believe :)

 3. Cephalus

  ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ, ਵਧਾਈ

 4. Destry

  I apologize, but in my opinion you admit the mistake. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ