ਬਾਗਬਾਨੀ

Mint landscape design

Mint landscape designWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mint landscape design is all about considering a building’s function, form and style. Every building has its own personality, so when designing a landscape for a building, you must focus on how the building will affect the space and how it will complement the existing landscape. Landscape design is a creative process and it is important to work with professionals and contractors that have experience and knowledge about the industry. Consult your landscape designer in the beginning about your property so that they will know your current landscape and can design a landscape that will compliment your home and other existing features. Here are some helpful tips to remember when designing your landscape:

Consider Your Back Yard’s Need for Shading: If you have a primarily sunny yard, then you will need to keep this in mind when designing your landscape. Many plants prefer a shaded environment and there are many types of shade plants that are ideal for homes in this area. Using trees as a form of landscape protection and enhancing a home’s ambiance is a good idea.

Lush areas of plants such as the ones shown in these trees are fantastic in the back yard. They can be brought inside on warm sunny days and will become a lush addition to your home.

Use Buildings as Landscape Features: Use windows, doors, walls and fences as a way to create design in your landscape. This can be done in many ways. The color of these elements can accent the plants, add to the ambiance of the home or create interesting shapes with the space.

Get Help From Your Contractor: When you have a contractor help with landscape design you can focus on other important aspects of your home. This is because they will be more experienced and knowledgeable about planting and environmental management. However, hiring someone outside the house is better when they are not as passionate about the design process and may come up with something completely different than what you are envisioning.

Use a Landscape Planner: If you are looking to do the whole landscape in-house, then a landscape designer will be able to help you find the best plants for your yard and create a plan. They are best if you are looking to create a garden or if you have no experience with landscape design. They will find plants that will survive your climate and that will require minimal upkeep.

Use Considerate Landscaping: If you are putting together a plan for your home, you will want to look at a few more specific things than just using some plants. For instance, you will want to use plants that have a low water and fertilizer use, are low maintenance and have strong roots. Considerate landscaping can be any sort of landscaping you decide to do for your home and yard. This could include planting, retaining walls, retaining ponds, rock, landscaping of flower beds, walkways, outdoor kitchen, paving, pergolas, fireplaces, outdoor seating areas, irrigation, etc. These types of landscape add to a home’s curb appeal and can be a big part of the overall experience.

Expert Tip: Landscaping

The first thing to do before the land starts is to remove any bushes and other plants from your yard, especially if they have woody stems. This will make it easier for you to work on the landscape.

Place the lawn mower in the center of the yard where the plants will grow.

Remove any leaves and twigs that are on the ground to make the yard cleaner.

Cut the grass around your walkways, patios and any hardscaping areas. This will make them easier to work on and will also prevent weeds from growing in these areas.

When you are done, leave the grass a little longer.

If you plan to add a stone patio, you will want to clean and cut the grass around the area.

Tips on Landscape Maintenance

You will need to check your plants regularly for pests and diseases, and you should be sure to water the plants as well. This will keep them from getting too dry and will make them healthier overall. You will also want to weed, mulch and fertilize your plants.

Choosing the Right Plants

The landscape is comprised of thousands of different plants and you will want to make sure you choose the right ones for your home. Some people go with what is most popular and affordable at the time, while others go with their creativity and choose plants that they enjoy. Do not just go with the type of plant that the lawn care expert recommends. There are many varieties of plants that are well-suited for many types of landscaping and climates. Some of the plants that may be used for the landscape of your home are as follows:

Choose Plants for Your Yard

ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਲਈ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉੱਗਣਗੇ। ਪੌਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ:

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਦੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਕੂਲੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਬੈਕਯਾਰਡ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਸੁਝਾਅ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:

ਕਈ ਤਾਲਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਘੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਲਾਬ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਹਨ ਜੋ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਛਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪੂਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ